”Mâine să fii mai bun ca azi”
Scoala Corlateni
Înscrierea în învăţământul primar 2019-2020

ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 2020-2021 3. ORDIN_aprobare__Metodologie_Calendar_.pdf

1. Descrierea unităţii de învăţământ
         
Școala Corlăteni a fost înființată în 1878 în urma aplicării Legii instrucțiunii publice adoptată în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Prima școală a fost construită în 1904. În curte sunt două localuri. Corpul B construit în 1965 și corpul A, dat în folosință în 1980. În comună există și 3 școli primare în satele Carasa, Vlădeni și Podeni.

Şcoli şi grădiniţe:
       - Şcoala Gimnazială nr. 1 Corlăteni 
       - Şcoala Primară nr. 2  Carasa
       - Şcoala Primară nr. 3 Vlădeni
       - Şcoala Primară nr. 4 Podeni
 
      - Grădiniţa cu program normal Corlăteni
       - Grădiniţa cu program normal Carasa
       - Grădiniţa cu program normal Vlădeni
       -
Grădiniţa cu program normal Podeni

De ce sa înscieți copiii la noi?

- desfasurarea activitatilor intr-un mediu cat mai accesibil varstei si particularitatilor
fizice ale copiilor
- existenta mobilierului modular reglabil in functie de inaltimea copiilor si
realizat conform normelor emise de MEN
- adaptarea curriculum-ului la varsta copiilor, potrivit aptitudinilor de
invatare
- posibilitatea invatarii unei limbi straine, ca disciplina optionala
- studiul informaticii si dezvoltarea competentelor de utilizare a calculatorului in laborat AEL
- comunicarea didactica se realizeaza prin jocuri in forme atractive ce duc la dezvoltarea creativitatii elevilor clasei pregatitoare
- activitati de educatie fizica si sport desfasurate cu profesor specializat
- activitatile didactice sunt imbinate constructiv astfel incat copiii interactioneaza atat cu colegii lor, cat si cu ceilalti copii, lucru ce permite o buna dezvoltare cognitivă si psiho-emoțională.

 


Curriculum clasa pregatitoare
Comunicare si limba romana-CLR
Matematica si explorare a mediului-MEM
Arte vizuale si lucru manual-AV
Muzica si miscare_MM TIC-Jocul cu calculatorul-optional
Educatie fizica si sport-EFS
Dezvoltare personala-DP
Educatie pentru societate-ES


                                              

2. Circumscripţia şcolară

Propuneri străzi / adrese arondate şcolii (circumscripţii şcolare):

 • sat. Corlăteni;
 • sat. Carasa;
 • sat. Vlădeni;
 • sat. Podeni.

 

                  OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 1 CORLĂTENI
                                                                   ANUL SCOLAR 2018-2019

 1. NIVELURILE ŞI FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT AUTORIZATE
 2. OFERTA CURRICULARĂ
 3. OFERTA EXTRACURRICULARĂ
 4. RESURSELE EDUCAŢIONALE
 5. PROGRAMUL ŞCOLII
 6. FACILITĂŢILE PUSE LA DISPOZIŢIA ELEVILOR
 7. DATELE  DE CONTACT ALE ŞCOLII
 1. NIVELURILE ŞI FORMELE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

NIVELUL DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

FORMA DE

ÎNVĂŢĂMÂNT

 

STRUCTURA/NR. GRUPE/CLASE

TOTAL

ŞCOALA

GIMNAZIALĂ

NR.1

CORLĂTENI

ŞCOALA

PRIMARĂ

NR.2

CARASA

ŞCOALA

PRIMARĂ

NR.3

VLĂDENI

ŞCOALA

PRIMARĂ

NR.4

PODENI

PREŞCOLAR

ZI

1

1

1

1

4

PRIMAR

ZI

2

1

2

2

7

GIMNAZIAL

ZI

4

-

-

-

4

 

 1. OFERTA CURRICULARĂ

2.1.  Planurile cadru sunt cele aprobate prin:

v  OMECT nr. 3371/12.03.2013privind aprobarea Planului cadru de învăţământ pentru clasele I şi a II-a;

v  OMEC nr. 3638 /2001 — Planul cadru de învăţământ pentru clasele V-VIII;

2.2.  Limbi străine studiate: Limba engleză, limba franceză. 

2.3.  Discipline opţionale

Nr.

crt.

Unitatea

Tip de opţional

CEŞ

Denumirea opţionalul

Clasa

Nr.

ore/

săpt.

1

Grădinița cu PN Corlăteni

Opţional la nivelul ariei curriculare

Micii pietoni

gr.

1

2

Grădinița cu PN Carasa

Opţional la nivelul ariei curriculare

Mâini dibace

gr.

1

3

Grădinița cu PN Vlădeni

Opţional la nivelul disciplinei

Căsuța cu povești

gr.

1

4

Grădinița cu PN Podeni

Opţional la nivelul disciplinei

Lumea basmelor

gr.

1

5

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Călătorie în lumea cărților

a IV-a

1

6

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Caligrafie

a II-a

1

7

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Literatura pentru copii

a III-a

1

8

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

a V-a

1

9

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

a VI-a

1

10

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

a VII-a

1

11

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

a VIII-a A

1

12

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Opţional la nivelul ariei curriculare

Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor

a VIII-a B

1

13

Şcoala Primară  Nr. 2

Opţional la nivelul disciplinei

Pot să învăț și să scriu

I-IV

1

14

Şcoala Primară  Nr. 3

Opţional la nivelul ariei curriculare

Jocuri de mișcare

I-III

1

15

Şcoala Primară  Nr. 3

Opţional la nivelul ariei curriculare

Jocuri de mișcare

0-II-IV 

1

16

Şcoala Primară  Nr. 4

Opţional la nivelul disciplinei

Matematică distractivă

0-I-II

1

17

Şcoala Primară  Nr. 4

Opţional la nivelul disciplinei

Matemarică distractivă

III-IV

1

 

 1. 3.        OFERTA EXTRACURRICULARĂ

ü  Expoziţii de artă plastică;

ü  Echipe de fotbal, handbal;

ü  Participarea la concursurile şi olimpiadele şcolare din calendarul MEN;

ü  Participarea la competiţiile sportive din calendarul sportiv anual;

ü  Prticiparea la festivaluri de folclor cuprinse în calendarul activităţilor educative extraşcolare;

ü  Excursii în judeţ şi în ţară;

ü  Parteneriate cu şcoli din judeţ şi din ţară.

 1. RESURSELE EDUCAŢIONALE

4.1.  Umane

TOTAL  CADRE

DIDACTICE

TITULARI

SUPLINITORI CALIFICAŢI

 

CUMUL/PL.ORA

 

21

15

6

1

GRAD I

 

GRAD II

DEFINITIV

DEBUTANT

GRAD I

 

GRAD II

DEFINITIV

DEBUTANT

GRAD I

 

GRAD II

DEFINITIV

DEBUTANT

GRAD I

 

GRAD II

DEFINITIV

DEBUTANT

7

3

7

4

7

3

6

-

1

-

3

2

 -

-

-

-

4.2.  Materiale

a. Clădiri şi dotări

Unitatea ȘCOALA

Nr. de corpuri

Starea

Dotări

Încălzire centrală

Apă curentă

Canalizare

Curent electric

Telefon

Fax

Internet

Sisteme de protecţie

Sistem de supreveghere video

Sistem de alarmă

Nr. 1 Corlăteni

2

RP 2007

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da  

Da

Nr. 2 Carasa

1

RP 2007

Nu

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nr. 3 Vlădeni

1

RP 2007

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Da

Nu

Nu

Nr. 4 Podeni

1

RP 2007

Nu

Nu

Nu

Da

Da

Nu

Da

Nu

Nu

 b. Terenuri de sport şi de joacă

 Două terenuri de sport, neasfaltate şi echipate cu porți pentru handbal, terenuri de joacă amenajate la fiecare grădiniţă.

c. Sală de sport în stadiul de proiect.. 

d. Laboratoare

Sunt amenajate 2 laboratoare: 1 de chimie-fizică, 1 de biologie, 4 AEL, din care 3 la structuri (Şcolile Primare nr. 2, 3 şi 4).

e. Cabinete

Nu există cabinete pentru discipline.

f. Alte spaţii de învăţământ

 • ·         CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI INFORMARE cu1 mii de volume, 10 mii compărate în 2015 prin grija Consiliului Local Corlăteni;
 • ·         MUZEUL SATULUI– amenajat la Şcoala Gimnazială nr. 1 Corlăteni.

 g. Sistem educaţional informatizat

Pentru desfăşurarea lecţiilor în sistemul AEL, fiecare unitate dispune de o reţea de calculatoare:

Unitatea

Staţii

Servere

Imprimante

Multifuncţionale

Şcoala Gimnazială nr. 1
CORLATENI

12

1

3

2

Şcoala Primară nr. 2 CARASA

2

1

1

-

Şcoala Primară nr. 3 VLADENI

7

1

2

1

Şcoala primară nr. 4 PODENI

4

1

1

-

Total

25

4

7

3

  
 1. PROGRAMUL ŞCOLII

Cursurile se desfăşoară în intervalul orar 8.00-14.00.

 1. FACILITĂŢI PUSE LA DISPOZIŢIA ELEVILOR

v  Microbuz şcolar pentru  transportul gratuit de la domiciliu la şcoală şi înapoi;

v  Centru de documentare şi informare;

v  Bibliotecă şcolară cu peste 10 mii de volume;

v  Acces la internet;

v  Site-ul şcolii la adresa www.scoalacorlateni.ro.

 1. DATELE DE CONTACT ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT
 • ·         DIRECTOR:  PROF. AZOICĂI ELENA-DANIELA
 • ·         SECRETARĂ:  LILIANA PREPELIȚĂ

 

 Adresa şcolii:

 

Telefon/

Fax

E-mail

Web

Str. Principală nr. 46

Localitatea  Corlăteni

Judeţul  Botoșani

Cod poştal: 717075

0231 619517

0231 619687

scoalacorlateni@yahoo.com

www.scoalacorlateni.ro

Str. Principală nr. 18

Localitatea  Vlădeni, comuna Corlăteni

Judeţul  Botoșani

Cod poştal: 717082

0231 619691

scoalavladeni@yahoo.com

-

Str. Principală

Localitatea  Podeni, comuna Corlăteni

Judeţul  Botoșani

0231 563710

scoalapodeni@yahoo.com

-

                                                                                             DIRECTOR, 

                                                                                   Prof. Azoicăi Daniela-Elena 

3. Metodologia şi calendarul înscrierii în învăţământul primar pentru anul şcolar 2016-2017

www.edu.ro - secţiunea "Înscriere în învăţământul primar 2014 - Acte normative"

OMECTS nr. 3654 din 29.03.2012 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a şi a Metodologiei privind aplicarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul primar, ciclul achiziţiilor fundamentale - clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a

  

4. Informaţii pentru părinţi

Informaţii pentru părinţi oferite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani 

Informaţii pentru părinţi de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale

Procedura_inscriere_direct_in_clasa_I.pdf

 
LOCURI_DISPONIBILE_CLASA_1_CORLATENI .PDF

Ultima actualizare în Vineri, 15 Martie 2013 15:16
..    Opinia Publică
Vă place să lucraţi cu AEL ?
Da
Nu
Nu ştiu
Total voturi: 50
    Ştiri Elearning.ro
Video